Thứ Bảy, ngày 22 tháng 12 năm 2012

PHIM CẤP BA
Tại sao phim khiêu dâm còn được gọi là phim cấp 3?

Có nhiều cách gọi các bộ phim có nhiều cảnh nóng, mang nặng tính chất bản năng như là phim con heo, phim XXX. Cũng có một cách gọi những bộ phim này là phim cấp III. Chắc chắn không phải là phim dành cho cấp III hay là bộ phim do những học sinh cấp III đóng vì học cấp III chưa được phép và không nên xem những bộ phim này. Vậy tên gọi đó xuất phát từ đâu?
Mỗi một quốc gia lại có những cách phân loại phim khác nhau. Ví dụ ở Mỹ từ năm 1990 họ theo hệ thống phân loại bao gồm các loại sau :

• G  General Audiences – dành cho mọi đối tượng
• PG Parental Guidance Suggested – Có một số cảnh không phù hợp với trẻ em
• PG-13 Parents Strongly Cautioned – Có một số cảnh đặc biệt không phù hợp với trẻ em dưới 13 tuổi
• R Restricted – Người dưới 17 tuổi xem phim này cần có sự giám sát của bố mẹ
• NC-17 No One 17 and Under Admitted – Cấm người dưới 17 tuổi xem do có các cảnh về bạo lực hoặc tình dục

Ở HongKong, hệ thống phân loại phim bao gồm các cấp sau :

• Cấp I    Dành cho mọi lứa tuổi – tương đương với G và PG
• Cấp II
  Không phù hợp với trẻ em – chia làm hai cấp con như sau :
  o Cấp IIA  Khuyến cáo phải có bố mẹ xem cùng – tương đương với PG-13
  o Cấp IIB
Không phù hợp với trẻ em và trẻ vị thành niên – tương đương R
• Cấp III    Dành cho người trên 18 tuổi – tương đương NC-17

 Với đợt sóng phim HongKong tràn vào Việt Nam ở thập niên 90 thế kỷ trước, chúng ta có thể đoán rằng việc gọi phim khiêu dâm là phim cấp III ở Việt Nam đã dựa trên cấp bậc phân loại của phim HongKong?

phim cap baxem phim cap ba , phim tam ly

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét